Máy ghi âm Macro là gì?

Trình ghi macro là một chương trình đi kèm với Microsoft Windows 3.1 (tên tệp ghi.exe) cho phép người dùng ghi lại các chức năng chuột và bàn phím và phát lại các hành động đó. Mặc dù chương trình này vẫn hoạt động trong hầu hết các phiên bản Windows, nhưng nó không được bao gồm hoặc hỗ trợ trong bất kỳ phiên bản Windows nào sau Windows 3.1.

Mẹo: Một ví dụ về chương trình thay thế có thể được sử dụng cho các máy tính ngày nay là AutoHotkey.

Điều khoản vĩ mô, phần mềm