LNP (Tính di động Số địa phương) là gì?

Viết tắt của tính di động của số địa phương, LNP là dịch vụ được cung cấp cho khách hàng Hoa Kỳ cho phép họ giữ số điện thoại nếu họ chuyển sang một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại không dây hoặc địa phương khác. LNP được quản lý bởi NPAC (Trung tâm quản lý tính di động số).

Từ viết tắt máy tính, thuật ngữ Modem