LMAO (Cười My A ** Off) là gì?

Viết tắt cho tiếng cười của tôi, LMAO thường được sử dụng trong các phòng chat và liên lạc dựa trên văn bản. Một cách thay thế phổ biến khác cho LMAO là LMFAOLMMFAO, viết tắt của tiếng cười khi tôi tắt **cười mẹ tôi khi tôi tắt ** .

Điều khoản trò chuyện, LOL, ROFL