IBM 5100 là gì?

IBM 5100 được công nhận là máy tính xách tay đầu tiên và được phát hành lần đầu tiên vào tháng 9 năm 1975. Máy tính nặng 55 pound và có màn hình CRT năm inch, ổ băng từ, bộ xử lý PALM 1, 9 MHz và RAM 64 KB. Bức ảnh là một quảng cáo của IBM 5100 được lấy từ số tháng 11 năm 1975 của Science American.

Điều khoản phần cứng, tương thích IBM, Máy tính xách tay