H.323 là gì?

H.323 là một tiêu chuẩn ITU cho điện thoại IP được phát triển như một phần bổ sung của H.320, quy định các tiêu chuẩn cần thiết cho hội nghị truyền hình qua ISDN và các mạng chuyển mạch kênh khác. H.323 giúp cho phép người dùng tham gia hội nghị truyền hình với những người dùng khác sử dụng các ứng dụng và phần cứng khác nhau.

ITU, NetMeeting, Điều khoản mạng, Giao thức