Google Analytics là gì?

Google Analytics là một dịch vụ freemium từ Google cho phép bất kỳ ai có trang web theo dõi và tạo báo cáo về khách truy cập của họ.

Để triển khai Google Analytics, mã JavaScript được thêm vào mỗi trang bạn muốn theo dõi. Nếu bạn đang sử dụng WordPress, bạn có thể cài đặt một plugin WordPress có thể triển khai mã cho bạn. Sau khi thêm và trực tuyến, các trang của bạn sẽ bắt đầu theo dõi khách truy cập.

Các tính năng của Google Analytics

  • Hàng tá biểu đồ có thể hiển thị thông tin khách truy cập, các trang hàng đầu và nhiều hơn nữa.
  • Có thể tích hợp với tìm kiếm của bạn để tìm cụm từ tìm kiếm đang được sử dụng trên trang web.
  • Thông báo và báo cáo tùy chỉnh có thể được gửi cho bạn hoặc bất kỳ ai có quyền truy cập vào báo cáo của bạn.
  • Thống kê theo thời gian thực có thể cho biết có bao nhiêu người đang truy cập, từ đâu và những trang nào đang được xem.
  • Có thể được tích hợp với các sản phẩm khác của Google bao gồm AdWords, Công cụ quản trị trang web, Trình tối ưu hóa trang web và các sản phẩm khác.

Lịch sử Google Analytics

Google Analytics được tạo từ việc mua Urchin của Google vào tháng 4 năm 2005 và sau đó được ra mắt vào ngày 14 tháng 11 năm 2005.

Bounce, Google, Hit, thuật ngữ Internet, Xem trang, Truy cập