Dualview là gì?

Một tính năng được tìm thấy trên nhiều máy tính xách tay và một số bộ điều hợp màn hình cao cấp. Dualview hiển thị những gì nhìn thấy trên máy tính xách tay lên màn hình ngoài như màn hình, màn hình phẳng hoặc máy chiếu. Nhiều máy tính hỗ trợ dualview cũng có thể được sử dụng nó để mở rộng màn hình theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Người dùng máy tính xách tay: Bạn có thể phải nhấn một phím chức năng trên bàn phím máy tính xách tay để bật / tắt chế độ xem kép hoặc điều chỉnh nó.

Máy chiếu, thuật ngữ video