Dreamweaver là gì?

Adobe Dreamweaver là một chương trình phần mềm để thiết kế các trang web, về cơ bản là một trình soạn thảo lập trình và web HTML đầy đủ tính năng hơn. Chương trình cung cấp giao diện WYSIWYG (những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được) để tạo và chỉnh sửa các trang web. Dreamweaver hỗ trợ nhiều ngôn ngữ đánh dấu, bao gồm HTML, XML, CSS và JavaScript. Đối với ngôn ngữ của con người, nó hỗ trợ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc (cả đơn giản hóa và truyền thống), tiếng Ý, tiếng Nga và nhiều hơn nữa.

Dreamweaver ban đầu được phát triển và xuất bản bởi Macromedia vào năm 1997. Adobe đã mua Macromedia (bao gồm các quyền đối với Dreamweaver) vào năm 2005 và tiếp tục phát triển chương trình. Nhiều tính năng của Dreamweaver làm cho nó trở thành một công cụ chỉnh sửa web linh hoạt, nơi nó được dùng để tạo các trang web phức tạp hoặc rất đơn giản.

ASP, Biểu định kiểu xếp chồng, Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng, HTML, Thuật ngữ phần mềm, Visual basic