Trình điều khiển thiết bị là gì?

Thường được gọi là trình điều khiển, trình điều khiển thiết bị hoặc trình điều khiển phần cứng là một nhóm các tệp cho phép một hoặc nhiều thiết bị phần cứng giao tiếp với hệ điều hành của máy tính. Không có trình điều khiển, máy tính sẽ không thể gửi và nhận dữ liệu chính xác đến các thiết bị phần cứng, chẳng hạn như máy in.

Nếu trình điều khiển thích hợp không được cài đặt, thiết bị có thể không hoạt động đúng, nếu có. Đối với người dùng Microsoft Windows, có thể thấy xung đột trình điều khiển hoặc lỗi trong Trình quản lý thiết bị. Nếu gặp sự cố hoặc xung đột với trình điều khiển, nhà sản xuất máy tính hoặc nhà sản xuất phần cứng sẽ phát hành bản cập nhật trình điều khiển để khắc phục sự cố.

Trình điều khiển đĩa, DLL, Trình điều khiển CD, Thuật ngữ phần cứng, INF, Trình điều khiển đầu vào, Trình điều khiển chuột, Trình điều khiển thiết bị mạng, Bản vá, Trình điều khiển máy in, Thuật ngữ phần mềm, Phần mềm hệ thống