Con trỏ là gì?

Một con trỏ có thể đề cập đến bất kỳ điều nào sau đây:

1. Ngoài ra, còn được gọi là dấu mũ hoặc con trỏ, con trỏ văn bản là biểu thị trực quan nơi văn bản sẽ bắt đầu khi bạn bắt đầu nhập. Xem trang con trỏ văn bản của chúng tôi để biết thông tin đầy đủ về loại con trỏ này.

2. Khi đề cập đến chuột, một con trỏ mô tả một đối tượng (thường là mũi tên hoặc ngón trỏ) được sử dụng để trỏ, nhấp, kéo và thả các mục trên hệ điều hành GUI. Xem trang con trỏ chuột để biết thêm thông tin về loại con trỏ này.

Caret, I-trỏ, Thuật ngữ bàn phím, Con trỏ chuột, Thuật ngữ chuột, Thuật ngữ hệ điều hành, Thuật ngữ bộ xử lý Word