Cpanel là gì?

Bảng điều khiển dựa trên web cho phép ISP hoặc máy chủ web cung cấp cho người dùng của họ quyền truy cập dễ dàng để kiểm soát hoặc xem cài đặt máy chủ và trang web mà không có toàn quyền kiểm soát máy tính đó. CPanel là một giao diện người dùng đồ họa trực quan, có nghĩa là việc xử lý các cấu hình máy chủ đôi khi phức tạp cũng dễ như nhấp vào một vài liên kết. Hình dưới đây là một ví dụ về cPanel.

Cách truy cập cPanel khác nhau tùy thuộc vào cách ISP hoặc máy chủ web của bạn đã thiết lập nó. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc truy cập cPanel, hãy liên hệ với máy chủ web hoặc ISP của bạn.

Bảng điều khiển, thuật ngữ Internet, ISP, máy chủ web