Lõi 2 là gì?

Đôi khi viết tắt là C2, Intel Core 2 là một bộ vi xử lý được giới thiệu lần đầu tiên với việc phát hành bộ xử lý Intel Core 2 Duo vào ngày 27 tháng 7 năm 2006. Bộ xử lý Core 2 bao gồm C2D ( Core 2 Duo ), C2E ( Core 2 Extreme ), C2Q ( Core 2 Quad ) và Core 2 Solo .

Core 2 Extreme được phát hành vào ngày 29 tháng 7 năm 2006, với 4 MB bộ đệm L2 được chia sẻ như Intel Core 2 Duo, nhưng có tốc độ xung nhịp cao hơn và khả năng được ép xung.

Viết tắt máy tính, bộ đôi Core, thuật ngữ CPU, DTS