Tương phản là gì?

Sự thay đổi của mức sáng nhất hoặc sáng nhất so với các phần tối nhất của hình ảnh hoặc màn hình của bạn. Có thể cài đặt độ tương phản trên màn hình bằng các nút hoặc núm trên màn hình máy tính của bạn. Hình ảnh là một ví dụ về một số loại điều khiển màn hình khác nhau, bao gồm cả điều khiển độ tương phản.

Độ sáng, Màu sắc, Tỷ lệ tương phản, Độ tương phản cao, Điều khoản video