Xung đồng hồ là gì?

Đôi khi được gọi là CP, xung Clock là sự rung động của tinh thể thạch anh nằm bên trong máy tính và được sử dụng để đồng bộ hóa thời gian của các thành phần phần cứng. Tốc độ của bộ xử lý của máy tính, được đo bằng MHz hoặc GHz, đề cập đến số chu kỳ xung đồng hồ trên giây của nó.

Thuật ngữ CPU, GHz, MHz