AdBlock là gì?

Được phát hành vào ngày 8 tháng 12 năm 2009, AdBlock là một tiện ích mở rộng có thể được thêm vào bất kỳ trình duyệt web chính nào. Mục đích của nó, như tên gọi sẽ đề xuất, là chặn quảng cáo, giữ cho chúng không bị hiển thị cho người dùng trên các trang web mà họ truy cập.

AdBlock Plus, AdSense, Quảng cáo, AdWords, thuật ngữ Internet, Pop up, Spam, Trình duyệt web, Danh sách trắng