Gỡ cài đặt Windows NT 4.0

Nếu chỉ có Windows NT trên máy tính, bạn nên fdisk ổ cứng; xóa và tạo lại các phân vùng, sau đó định dạng và cài đặt lại Windows NT.

Windows NT với máy tính khởi động kép

Khởi động máy tính với đĩa mềm khởi động Windows 98.

Tại dấu nhắc a: \> Gõ "sys c:" sẽ trả lại hệ thống đã chuyển. Khi hệ thống đã được chuyển, khởi động lại máy tính vào Windows 98.

Trong Windows 98 định vị và xóa các tệp dưới đây nếu có.

NTLDRNTDETECT.COMBOOT.INI

NTBOOTDD.SYS

Khi 4 tệp trên đã được định vị và xóa hoặc không còn tồn tại trên ổ cứng, hãy xóa thư mục hoặc phân vùng Windows NT.

Cuối cùng, xác định vị trí tệp PAGEFILE.SYS và xóa nó.