Các thiết bị phần cứng mất bao nhiêu năng lượng?

Các watts được sử dụng bởi một thiết bị có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất. Tuy nhiên, chúng tôi đã tạo biểu đồ bên dưới với danh sách sử dụng năng lượng trung bình chung của các thiết bị phần cứng được sử dụng phổ biến hơn mà bạn có thể tìm thấy.

Thiết bịSử dụng năng lượng
Ổ ĐĨA CD20-25
Bảng mở rộng (Thẻ nhỏ)5
Bảng mở rộng (Lớn10 - 15
Ổ đĩa mềm 3 1/2 "5
5 1/4 "Ổ đĩa mềm5-15
CPU Pentium II38
Bo mạch chủ20-35