Làm cách nào để cập nhật Mozilla Firefox?

Chạy phiên bản phần mềm mới nhất giúp chương trình ổn định hơn và thường an toàn hơn khi nói đến các chương trình trực tuyến, như trình duyệt Internet như Firefox.

Các phiên bản gần đây nhất của Firefox sẽ tự động kiểm tra các bản cập nhật. Tuy nhiên, nếu bạn muốn kiểm tra cập nhật thủ công, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Mở trình duyệt Firefox.
  2. Nhấp vào menu Firefox

    biểu tượng.
  3. Ở dưới cùng của menu Firefox, nhấp vào Trợ giúp

    biểu tượng.
  4. Chọn tùy chọn Giới thiệu về Firefox .
  5. Trong cửa sổ Giới thiệu về Mozilla Firefox, bấm vào nút Cập nhật hoặc Khởi động lại Firefox để Cập nhật .