Nhận BIOS không được cài đặt tin nhắn khi khởi động máy tính

Thông báo này được tạo bởi các máy tính có bộ điều khiển SCSI hoặc RAID khi không phát hiện thấy ổ đĩa khởi động trên bộ điều khiển. Bạn sẽ không gặp phải thông báo lỗi trừ khi bạn có ổ đĩa khởi động trên SCSI hoặc RAID hoặc bạn muốn sử dụng ổ đĩa SCSI hoặc RAID.

Nếu bạn không sử dụng ổ đĩa SCSI hoặc RAID và máy tính của bạn có trên bộ điều khiển SCSI hoặc RAID, thông báo này có thể được tắt bằng cách vào Cài đặt CMOS của máy tính.