Xử lý sự cố micro chung

Nếu bạn gặp sự cố với micrô trên máy tính của mình, hãy xem lại các tùy chọn khắc phục sự cố bên dưới để được trợ giúp giải quyết sự cố.

Không kết nối đúng cách

Xác nhận micrô được kết nối chính xác với máy tính. Micrô thường phải được kết nối với mặt sau của máy tính vào giắc micrô. Có thể thấy trong hình, giắc micrô thường là đầu nối màu hồng và có hình ảnh của micrô bên cạnh.

Các vấn đề với micro

Nếu micrô được kết nối chính xác với mặt sau của máy tính, đảm bảo bạn có micrô hoạt động. Một số micro cũ hơn có thể cần pin. Nếu bạn có micrô như vậy, hãy xác minh rằng nó có pin hoạt động.

Nếu bạn không có micrô như vậy hoặc pin là pin tốt đã biết, hãy xác minh micrô hoạt động trên thiết bị khác, chẳng hạn như âm thanh nổi.

Trình điều khiển âm thanh không được thiết lập đúng

Nếu micrô được kết nối đúng và không có gì sai về mặt vật lý với micrô, hãy xác minh thẻ âm thanh được thiết lập đúng trong hệ điều hành của bạn.

  • Xử lý sự cố micro Windows.