RAM mở rộng không thành công ở offset 1A

Xác minh rằng bộ nhớ được đặt đúng trong thiết lập CMOS cho đúng bộ nhớ bạn đã cài đặt trong máy tính. Nếu bộ nhớ được đặt đúng, đặt lại các giá trị của CMOS về giá trị mặc định của chúng.

Không tương thích bộ nhớ

Nếu bộ nhớ gần đây đã được thêm vào máy tính và đề xuất trên không giải quyết được vấn đề, bộ nhớ mới có thể bị lỗi hoặc không tương thích với máy tính.

Bạn nên liên hệ với nhà sản xuất máy tính để xác minh bộ nhớ mới tương thích với máy tính và nếu không, các giá trị chính xác của bộ nhớ máy tính.

Sự cố phần cứng

Nếu bạn vẫn không thể giải quyết vấn đề của mình, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên liên hệ với nhà sản xuất phần cứng của mình để được phục vụ hoặc thay thế.