Lỗi tải hệ điều hành sau khi thiết lập Windows XP

Vấn đề này thường được gây ra khi BIOS không phát hiện đúng ổ cứng. Để giải quyết vấn đề này, hãy cập nhật BIOS của bo mạch chủ máy tính.

  • Trợ giúp cập nhật BIOS máy tính.

Ổ cứng máy tính không được thiết lập đúng cách trong CMOS

Xác minh rằng ổ cứng của máy tính được thiết lập đúng trong thiết lập CMOS.

Khi ở trong CMOS, hãy xác minh các cài đặt ổ cứng bên dưới.

  1. Xác nhận ổ cứng được phát hiện.
  2. Hãy thử thay đổi "Chế độ truy cập" trên ổ cứng thành Lớn hoặc LBA . Cài đặt này có thể thay đổi tùy theo BIOS.

Vấn đề với phân vùng ổ đĩa

Vấn đề này có thể vì nếu các ổ đĩa không được thiết lập đúng hoặc đã bị thay đổi bởi một chương trình khác, chẳng hạn như một tiện ích đi kèm với bản phân phối Linux. Để giải quyết vấn đề này, hãy xóa và tạo lại tất cả các phân vùng trước khi chạy thiết lập Windows XP.