Giảm thời gian sử dụng để đăng nhập Internet bằng modem

Đối với các máy tính cũ hơn, bạn có thể giảm thời gian đăng nhập Internet bằng cách vô hiệu hóa các giao thức mạng mà bạn sẽ không sử dụng để kết nối với Internet.

  1. Bấm đúp vào Máy tính của tôi và bấm đúp vào biểu tượng Mạng quay số .
  2. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Mạng quay số Internet mà bạn muốn đăng nhập nhanh hơn và nhấp vào tùy chọn Thuộc tính .
  3. Nhấp vào tab Loại máy chủ và bỏ chọn các tùy chọn sau.
  • Đăng nhập vào mạng
  • NetBEUI
  • Tương thích IPX / SPX